Last edited · 1 revision  

 Web baserte APRS kart

Eller -, hvorledes finne en stasjons posisjon på et kart, eller satelitt bilde, hvis du ikke selv har eget APRS oppsett eller detaljerte kart?

Hvis du går til http://www.findu.com vil du finne en APRS tjeneste som kan benyttes til flere formål.

For å finne en spesiell APRS stasjon kan du bruke web-adressen "http://map.findu.com/call", hvor du erstatter "call" med det kallesignal du ønsker å vise, for eksempel "http://map.findu.com/la6im". Husk å legge inn SSID i tillegg til kallesignal hvis dette brukes av stasjonen, f.eks LA6IM-2.


Det finnes også en annen meget interessant APRS kartside i Finland. Her kan du bl.a få vist alle bevegelser innen siste 24 timer, og denne inkluderer også historiske data.

Hvis du i tillegg har installert Google Earth kan du få vist alle stasjoner i 3D.


Sist, men ikke minst, vi har jo fått vår egen karttjeneste i Norge.

NRRL Karttjenesten, som primært er tiltenkt Sambandstjenesten, har to servere i drift som viser APRS aktivitet (tilsvarende). Disse finner du på hhv www.aprs.no og kart2.aprs.no (en i Nord- og en i Sør-Norge).