Last edited · 1 revision  

 APRS Internett Servere - APRS IS

Flere APRS servere tilgjengelig over hele verden for linking via Internett. For en nordisk filtrert feed (LA, OH, OZ, SM og TF) er nærmeste server tilgjengelig i Sverige. Du skal også være oppmerksom på at endel APRS servere også har mulighet for brukerdefinert filter (port-avhengig) hvor du som bruker bestemmer hvilke data som skal overføres, bl.a for å kunne redusere mottatt data-mengde.

En detaljert beskrivelse av brukerdefinert filter finner du på denne websiden.

Svensk server:
http://ahubswe.net:14501 er serverens statusside hvor du bl.a ser hvem som er pålogget.

  • http://ahubswe.net:14579 er brukerport med fast filter som dekker de nordiske land
  • http://ahubswe.net:14580 er port med brukerdefinert filter, world-wide aksess

Norsk server:
Den gamle serveren hos Dahltech (v/ LA9WKA) ble stengt ned den 1 juni 2006.

Men, det har da skjedd ting etter den dato, selvom oppdatering av denne siden har latt vente på seg, hi.

http://srv.aprs.la:14501 er serverens status side, hvor du bl.a kan se hvem som er pålogget.

  • http://srv.aprs.la:1314 er en port som kun benyttes for meldinger
  • http://srv.aprs.la:14580 er porten som har brukerdefinert filter og world-wide aksess

APRS Tier 2 Network

Ved litt oppdatert lesing i nyere tid dukker det også opp noe som kalles Tier 2 Network. Dette består av rundt 66 APRS servere i 25 land slik at dekningen er meget god. Samtlige inngår disse i en "rotate" funksjon, dvs hvis en server går ned så overtar en annen.

For oss i Europa anbefales det å koble seg opp mot den regionale DNS tjenesten, dvs euro.aprs2.net og da benytte port 14580 med filtersetting.