Last edited · 1 revision  

 AGW Tracker

AGW er "varemerket" til SV2AGW/George Rossopoulos, som står bak mange andre interessante program for bruk til APRS, bl.a AGWTracker.

Sammenlignet med UI-View så kan AGWTracker bl.a zoome i kart, og du kan også benytte Google Earth og Virtual Earth som kartgrunnlag når du er tilkoblet Internett. Sporingsfunksjonen ser også ut til å fungere bra.

Men, og dette er min personlige erfaring så langt, programmet virker ikke ferdigutviklet. Ved bruk av Google Earth og Virtual Earth så krasjer programmet til stadighet når du beveger deg rundt i Norge. Likeledes har George valgt å benytte hard-kodede symboler i programmet, og disse stemmer ikke lenger med det som ellers brukes idag. En annen ulempe er at du ikke får opp automatisk varsel ved mottatt av meldinger, men må lete gjennom meldingsloggen for å se om det er kommet noe. Og, det virker som om det går utrolig lang tid mellom nødvendige oppdateringer til programmet. Personlig kunne jeg også tenke meg en lettere måte å se Path for de stasjoner som jeg klikker på.
Hadde programutvikleren gjort "det lille ekstra", så ville dette programmet absolutt vært en favoritt for de fleste.

Du finner mer informasjon og flere programmer på SV2AGWs webside.