Last edited · 6 revisions  

 


Velkommen til APRSLA !


APRSLA er ingen organisasjon, selv om navnet kanskje skulle tilsi noe annet .....

Siste nytt: Domenet www.aprsla.net ble overført til LA3QMA Kai som ny eier den 10. november 2012.

Dette domenet ble opprinnelig lansert 18 februar 2006 av LA6IM/TF8BK Hans i et forsøk på å samle nødvendig informasjon om "Automatic Position (eller senere Packet) Reporting System" (APRS) på ett sted, primært på norsk. Tanken var at dette skulle kunne være en oppslagsside for norske radioamatører med interesse for APRS.

Mai samme år ble det videre etablert et eget APRS diskusjonsforum under APRSLA da det tidligere forumet som var driftet av LA9WKA/Rolf ble nedlagt pr 1 juni 2006.

Senere er det kommet til noe informasjon om D-STAR, og nå også ircDDB, men her henvises det i størst mulig utstrekning til eksterne kilder. Det er ikke bra å gape over for mye heller, hi.


Formålet med APRSLA er å:

  • Samle grunnleggende APRS informasjon på ett sted
  • Beskrive forskjellige APRS oppsett, basert på "New n-N Paradigm" (det nye APRS oppsettet)
  • Beskrive oppsett av UI-View, også som Fill-in Digipeater og evt Internett Gateway
  • Vise eksempler på bruk av forskjellig typer utstyr og programvare
  • Vise oppdatert oversikt over norske APRS Digipeatere og D-STAR Repeatere
  • Henvise til andre nettsider (lenker) for utfyllende informasjon (primært på engelsk)

Kartvisning av APRS Digipeatere, APRS aktivitet, osv, finner du på http://www.aprs.no/ eller på http://www.aprs.fi/.

Dette er nok også beste kilde for kartvisning av D-STAR Reléstasjoner.


Oppsett av frittstående Digipeater

Informasjon og evt krav ifm oppsett av offisiell APRS Digipeater, APRS IGate og D-STAR Repeater (LD-call), osv, finner du hos NRRL.


Ordtaket "Du ser ikke skogen for bare trær" er også et faktum når et webområde som dette skal kvalitetssikres mot feil og skrivefeil. Skulle du finne noe som ikke stemmer, eller noe som er uklart, vennligst ta kontakt på e-mail til adressen nedenfor.

73's de LA3QMA / Kai
la3qma@aprs.la