Date   
Opening APRSIS32 By Burt N Sammis · #7012 ·
Membership application for APRSIS32 By Burt N Sammis · #7227 ·
Setting up APRSISCE By Burt N Sammis · #11540 ·
Icon By Burt N Sammis · #15293 ·
WX icon By Burt N Sammis · #15294 ·
Icon By Burt N Sammis · #15310 ·
Number in left corner By Burt N Sammis · #15346 ·
Number in left corner By Burt N Sammis · #15364 ·
Label By Burt N Sammis · #25644 ·
iphone By Burt N Sammis · #25646 ·
iphone By Burt N Sammis · #25648 ·
iphone By Burt N Sammis · #25655 ·
Save settings By Burt N Sammis · #25871 ·
Save settings By Burt N Sammis · #25874 ·
Save settings By Burt N Sammis · #25875 ·
CWOP By Burt N Sammis · #25876 ·
Wx posting on APRSIS32 By Burt N Sammis · #25917 ·
APRSIS32 and Kenwood TM-D700 By Burt N Sammis · #25918 ·
APRSIS32 and Kenwood TM-D700 By Burt N Sammis · #25922 ·
Downloading and Installing APRSISCE/32 By Burt N Sammis · #31034 ·
1 - 20 of 33